Privacyreglement

Persoonsgegevens of medische gegevens mogen niet zonder toestemming zomaar verstrekt of gebruikt worden. In de wet worden hier regels voor opgesteld die nader zijn uitgewerkt in het  privacyreglement. Hierin wordt bijvoorbeeld geregeld hoe persoonsgegevens worden bewaard en hoelang persoonsgegevens opgeslagen dienen te blijven. VidaCare heeft te maken met persoonsgegevens en medische gegevens van haar cliënten (cliëntendossier) en persoonsgegevens van de medewerkers van VidaCare. Op al deze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Het privacyreglement is op te vragen bij het secretariaat van VidaCare.

"hart voor zorg"

Wij zorgen ervoor dat de zorg die geleverd wordt past bij uw persoonlijke wensen