VidaCare is opzoek naar leden voor haar cliëntenraad!

Bij VidaCare draait het om onze cliënten. Daarom vinden wij het belangrijk om te weten wat er onder onze cliënten speelt, wat u bezighoudt en belangrijk vindt. Van u als onze cliënt kunnen wij leren, waardoor wij continu onze zorg en dienstverlening kunnen verbeteren. De cliëntenraad van VidaCare is een zelfstandig en onafhankelijk orgaan. Zij behartigt de belangen van u als cliënt van VidaCare.

Uw wensen en ideeën moeten te allen tijde bespreekbaar zijn.

 

De Wet Medenzeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de cliëntenraad het recht voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor u en andere cliënten van belang zijn. De raad mag altijd een advies aan ons uitbrengen, gevraagd en ongevraagd. Op die manier heeft u via de cliëntenraad medezeggenschap in het beleid van VidaCare.

De cliënten raad komt elk kwartaal bij elkaar en bespreekt ideeën, adviezen en/of opmerkingen die zij van u en andere cliënten hebben ontvangen. Ook heeft de cliëntenraad regelmatig overleg met de directie van VidaCare. De directie neemt deze ideeën, adviezen en/of opmerkingen over en werkt daarmee voortdurend aan verbeteringen in de zorgverlening.

De zeggenschap van cliënten in de zorg is dan ook het belangrijkste doel van de cliëntraad. Daarom is het belangrijk om te weten wat u belangrijk vindt: wat heeft u nodig om uw leven te kunnen leiden zoals u dat wilt? Wanneer vindt u uw leven zinvol? Lijkt een functie binnen de cliëntenraad van VidaCare u iets of wilt u meer informatie over hoe een cliëntenraad werkt?  Neemt u dan contact met ons op.

Ook als u geen cliënt bent maar bijvoorbeeld een mantelzorger en u voelt zich betrokken bij de belangen van onze cliënten en staat u er voor open om enige tijd en uw deskundigheid in te zetten voor de groep? Neemt u dan contact met ons op.

 

Thuiszorg VidaCare
Telefoonnummer: 070-7508525
of per mail: info@vidacare.nl

"hart voor zorg"

Wij zorgen ervoor dat de zorg die geleverd wordt past bij uw persoonlijke wensen