Huishoudelijke hulp

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Tijdelijk of langdurig ziek zijn of met het ouder worden, lukt het niet altijd om alle huishoudelijke taken zelf te doen. Hierbij is het belangrijk dat u de juiste ondersteuning krijgt. VidaCare beschikt over de capaciteiten om hulp in het huishouden te bieden, zodat u (zo lang mogelijk) thuis kunt blijven wonen.

Zorg op maat

Als thuiszorgorganisatie bieden wij huishoudelijke ondersteuning aan mensen met een zorgindicatie. Samen kijken wij naar waar u hulp bij nodig heeft en wat u zelf nog kunt doen. Wij streven ernaar om te werken met een vaste thuishulp. Hierbij bent u verzekerd van persoonlijke aandacht en een vertrouwd gezicht.

VidaCare kan u ondersteunen bij de volgende huishoudelijke taken

Ondersteuning WMO

Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp, heeft u een zorgindicatie nodig van de gemeente. Hiervoor kunt u zich melden bij de WMO-loket van uw gemeente. De kosten voor een zorgindicatie worden vergoed door de gemeente een eigen bijdrage van maximaal 19 per maand.