Over ons

VidaCare is een professionele thuiszorgorganisatie welke zorg en ondersteuning biedt voor korte of langere periode/tijd. VidaCare hecht waarde aan haar kleinschaligheid waar de cliënt centraal staat.

Bij VidaCare houden wij rekening met uw wensen en stemmen de zorg daarop af. Bij het verlenen van uw zorg krijgt u te maken met vaste zorgverleners, waardoor er een vertrouwensband tussen u en de zorgverlener mogelijk is.

Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor goede en liefdevolle zorg voor jong en oud met lichamelijke en/of geestelijke problemen.

Missie

VidaCare heeft de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening hoog in het vaandel staan. Uitgangspunt bij onze zorg- en dienstverlening is het ont-zorgen van onze cliënten met behoud van eigen regie. Wij streven ernaar de zelfredzaamheid van onze cliënten te stimuleren en/of te stabiliseren zodat thuis wonen mogelijk blijft. VidaCare hecht waarde aan de identiteit van de cliënt. Binnen onze dienstverlening wordt rekening gehouden met de wensen van de cliënt waarbij cultuur, geloof en overtuiging worden gerespecteerd.

“Respectvolle zorg”

– Thuiszorg VidaCare

Visie

Wij geloven in de vruchten van samenwerking. Door samenwerking en het slaan van bruggen tussen de cliënt en verschillende betrokken hulpverleners kan er betere en doelmatige zorg geleverd worden. De samenwerking zoeken wij met onder andere zorgaanbieders, huisartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen en ook met mantelzorgers. Een goede afstemming en samenwerking komt de kwaliteit van zorg en het welzijn van de cliënt ten goede.

“Zorg met een gezonde dosis aan samenwerking”

– Thuiszorg VidaCare

"hart voor zorg"

Wij zorgen ervoor dat de zorg die geleverd wordt past bij uw persoonlijke wensen