Over ons

VidaCare is een professionele thuiszorgorganisatie welke zorg en ondersteuning biedt voor korte of langere periode/tijd. VidaCare hecht waarde aan haar kleinschaligheid waar de cliënt centraal staat.

Bij VidaCare houden wij rekening met uw wensen en stemmen de zorg daarop af. Bij het verlenen van uw zorg krijgt u te maken met vaste zorgverleners, waardoor er een vertrouwensband tussen u en de zorgverlener mogelijk is.

Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor goede en liefdevolle zorg voor jong en oud met lichamelijke en/of geestelijke problemen.

Missie

Bij VidaCare is de individuele cliënt met haar persoonlijke wensen en behoeften het uitgangspunt bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg en wil vooruitstrevend zijn in de zorg die zij verleend. Uitgangspunt bij onze zorg- en dienstverlening is het principe van Huber: ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.’

Wanneer een cliënt met een sociale, fysieke en/of emotionele uitdaging geconfronteerd wordt, ondersteunen we de cliënt bij het behouden van de eigen regie en het vermogen zich aan te passen aan deze al dan niet tijdelijke of blijvende verandering in hun leven.

Visie

VidaCare gelooft in de vruchten van samenwerking. Door samenwerking en het slaan van bruggen tussen de cliënt en verschillende hulpverleners kan er betere en doelmatige zorg geleverd worden wat de cliënt ten goede komt.
VidaCare: “zorg met een gezonde dosis aan samenwerking”. VidaCare hecht waarde aan de identiteit van de cliënt. Binnen onze dienstverlening wordt er rekening gehouden met cultuur, geloof en overtuigingen en worden deze gerespecteerd.

"hart voor zorg"

Wij zorgen ervoor dat de zorg die geleverd wordt past bij uw persoonlijke wensen