Mantelzorgers

Mantelzorgbeleid

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevende

persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander

familielid, vriend of kennis. Als er meer zorg nodig is dan de mantelzorger levert of de

mantelzorger gaat wat minder zorg leveren, dan kijken wij samen met u en uw omgeving wat

er nodig is. We maken met elkaar heldere afspraken over de invulling daarvan. Deze

afspraken worden vastgelegd in het gezamenlijke zorgplan. Hierin is een belangrijke rol

weggelegd voor de mantelzorger. De mantelzorger en onze zorgverlener werken namelijk

samen om aan u de beste zorg te verlenen. Om deze zorg optimaal op elkaar af te stemmen, is

het noodzakelijk om de wederzijdse verwachtingen en verplichtingen vanaf het begin

duidelijk te formuleren. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn:

  • Wat doet de mantelzorger nu?
  • Wat kan en wil de mantelzorg blijven doen en welke taken juist

niet?

  • Hoe krijgt de samenwerking vorm tussen mantelzorger en onze

zorgverlener?

  • Hoe kan de mantelzorger ondersteunt worden?

Deze vragen zijn onderdeel van het introductiedocument, op basis waarvan het zorgplan

wordt gemaakt. Wij ondersteunen de mantelzorger, onder andere door de mantelzorger(s) ook

toegang te geven tot (specifiek aan te geven) delen van het zorgdossier. Afspraken over de te

verlenen zorg, door zowel de zorgverlener als de mantelzorger, en de daadwerkelijk geleverde

zorg worden hierin vastgelegd. De software die wij gebruiken maakt het mogelijk om het

zorgdossier en de onderlinge afspraken online te raadplegen. Hierdoor is de mantelzorger bij

elke fase van uw zorgverlening betrokken. Het doel van mantelzorgondersteuning is het

behouden en vergroten van de kracht van het mantelzorgnetwerk rond de cliënt in zorg. Als

we hierin knelpunten ervaren dan worden deze besproken. De rol en inzet van de

mantelzorg(er) is ook onderdeel van de evaluatie van het zorgplan. Als u vragen heeft over

ons mantelzorgbeleid, dan kunt u terecht bij de vaste zorgverleners of bij de

wijkverpleegkundige die aanspreekpunt is.

VIDACARE

Koningin Julianalaan 241-243
2273 JG, Voorburg
Tel: 070 – 75 08 525
Fax: 070 – 75 08 520
Email: info@vidacare.nl

"hart voor zorg"

Wij zorgen ervoor dat de zorg die geleverd wordt past bij uw persoonlijke wensen