Palliatieve zorg

Als mensen zorg nodig hebben in hun laatste levensfase en de wens hebben thuis te willen sterven, dan kan VidaCare de benodigde zorg thuis leveren. Veelal is deze zorg erop gericht om de kwaliteit van leven in deze fase zo hoog mogelijk te houden. Deze intensieve zorg wordt gegeven door onze professionele medewerkers in samen spraak met de familie, mantelzorgers, de huisarts en een ieder die direct betrokken is. Er is niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee men te kampen heeft. Maar er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele vragen die zich kunnen voordoen.

Het verlichten van klachten is het hoofddoel van de zorgverlening en de kwaliteit van het leven staat centraal. In samenspraak kan er 24 uurszorg geleverd worden. Als het einde nadert mag u rekenen op de menselijke aandacht, liefde en warmte die onze medewerkers u willen bieden.